Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor


Srf konsulterna ger ut uttalanden med syfte att vara normgivande i redovisningsfrågor. Uttalandena publiceras i utgivningsordning i serien Srf U med löpande numrering. Här presenteras samtliga uttalanden i serien Srf U alltid med den senaste uppdateringen.

Uttalanden i serien Srf U kommer i huvudsak att vara inriktade mot tolkningsfrågor i K2. Även om K2 i grunden är ett regelbaserat system som dessutom innehåller en hel del exempel uppkommer ofta praktiska frågor vid tillämpning av reglerna. Srf konsulternas ambition är att hjälpa till med tolkning av reglerna och därigenom bidra till att förtydliga tillämpningen så att reglerna enbart tolkas på ett sätt.