Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf konsulterna ger ut uttalanden i redovisningsfrågor. Uttalandena presenteras i nummerordning i serien Srf U x med löpande numrering. Här presenteras samtliga uttalanden inklusive eventuella ändringar.

Uttalanden kommer i huvudsak att vara inriktade mot tolkningsfrågor i K2. Även om K2 i grunden är ett regelbaserat system som dessutom innehåller en hel del exempel uppkommer praktiska frågor vid tillämpning av reglerna. Det är inte alltid lätt att tolka regler. Srf konsulternas ambition är att hjälpa till med regeltolkningen samt att bidra till att reglerna enbart tolkas på ett sätt.

Innehåll