10 kap. Överklagande

 

1 § Beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings­domstol. I fråga om beslut som avses i 8 kap. 6, 9 och 13 §§ gäller att över­klagande skall ske inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1999:1112).

 

Innehåll