Om Srf Redovisning

Boken Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.

Frågeservice till Srf konsulternas medlemmar

Som medlem i Srf konsulterna kan du ställa frågor till våra sakkunniga inom bland annat redovisning, skatt och lön.
Läs om Srf konsulternas olika medlemskap och möjligheter att ansluta sig till branschförbundet >>
Ställ en fråga i Srf Frågeservice (inloggning krävs) >>

Beställ böcker

Beställ böcker ur Srf konsulternas sortiment >>

Srf Redovisning som onlinekurs

Flera av kapitlen i boken Srf Redovisning finns även som onlinekurser. Här hittar du våra onlinekurser >>

Kontakt – boken Srf Redovisning

Kontaktperson innehåll
Claes Eriksson, sakkunnig redovisning Srf konsulterna
Telefon: 010-483 80 51
E-post: claes.eriksson@srfkonsult.se

Kontaktperson tryck och distribution
Eva Byström
Telefon: 010-483 80 81
E-post: eva.bystrom@srfkonsult.se

Kontakt Srf konsulterna
Telefon: 010-483 80 00
E-post: info@srfkonsult.se
www.srfkonsult.se