Om Srf konsulterna

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

Srf konsulterna grundades 1936 och driver en fort-löpande branschutveckling via branschstandards samt kvalitets- och kompetenssäkring av medlemmarna.

Srf konsulterna bedriver också en omfattande informations och utbildningsverksamhet.

Förbundet har omkring 5 500 medlemmar, varav cirka 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår 330 000 svenska och utländska företag.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som bygger trygghet, kompetens och förtroende på marknaden. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Läs mer på www.srfkonsult.se >>

Om boken Srf Redovisning >>
Beställ boken Srf Redovisning >>
Kontakta oss >>