Kontoplan BAS 2019

*= ändring eller tillägg jämfört med 2017

Innehåll