Kapitel 31 – Höginflationsländer

Eftersom svenska kronor och euro inte är höginflationsvalutor finns inte några regler i det allmänna rådet om hur en finansiell rapport i ett svenskt företag ska upprättas vid hög inflation.
   Vid omräkning av en utlandsverksamhet i ett höginflationsland, se punkt 30.13.