BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal

(Med ändringar enligt BFNAR 2006:7)

Innehåll