1. Inledning

BFNAR 2000:3 behandlar principer för värdering av varulager och frågor om vilka utgifter för en vara eller tjänst som ska eller kan tas upp som tillgång i balansräkningen.

BFNAR 2000:3 behandlar inte principer för värdering av

    • fastigheter,

    • värdepapper eller

    • råvarukontrakt som har karaktär av finansiell placering.

Redovisningsfrågor avseende entreprenader och liknande uppdrag behandlas inte heller.