Allt om aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning

Auktoriserad och medlem i Srf konsulterna

Auktorisationen ger dig en kraftfull yrkesidentitet på marknaden som skapar trygghet och förtroende hos kreditgivare, företag och andra intressenter.

Hitta din auktoriserade konsult

Här kan du söka bland våra auktoriserade konsulter.

Srf Redovisning

Boken Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.

Beställ boken i tryckt format