Sök i Srf Redovisning

Srf Redovisning

Boken Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen. Boken finns även att beställa i tryckt format >>

Auktoriserad och medlem i Srf konsulterna

Auktorisationen ger dig en kraftfull yrkesidentitet på marknaden som skapar trygghet och förtroende hos kreditgivare, företag och andra intressenter.