Kontoplan BAS 2017

*= ändring eller tillägg jämfört med 2016

Innehåll